W dniu 06.04.2021 odbyło się robocze spotkanie Konsultanta Krajowego z Zespołem ekspertów ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii onkologicznej, na którym omówiono założenia nowego programu specjalizacji zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020 z późn.zm.).