Uprzejmie informuję, że wszystkie informacje dotyczące procesu rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia specjalizacji dostępne są na stronach Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich.

Uprzejmie informuję, że najważniejsze informacje dotyczące trybu i procesu przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w zakładce Lekarze/Dentyści – Specjalizacje lekarskie – Informacje.