Wykaz piśmiennictwa obowiązujący lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 2021

Podręczniki obowiązkowe w języku polskim

 1. Chirurgia onkologiczna. 1, red. nauk. A. Jeziorski et al., Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.
 2. Chirurgia onkologiczna. 2, red. nauk. A. Jeziorski et al., Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
 3. Chirurgia onkologiczna. 3, red. nauk. A. Jeziorski et al., Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
 4. Kolejne tomy Serii: Biblioteka Chirurga Onkologa (aktualnie 1-13).

Czasopisma obowiązkowe w języku polskim

 1. „Nowotwory – Journal of Oncology”.

Obowiązujące standardy

 1. Zalecenia Konsultanta Krajowego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, które zamieszczone są na stronie internetowej KK i PTChO.

Podręczniki zalecane polskie i obcojęzyczne (opcjonalnie)

 1. Onkologia kliniczna, t. 1, red. M. Krzakowski et al., Gdańsk, ViaMedica, 2014.
 2. Onkologia kliniczna, red. M. Krzakowski et al., Gdańsk, ViaMedica, 2015, t. 2-3.
 3. Chirurgia onkologiczna, red. nauk. A. Jeziorski, A. W. Szawłowski, E. Towpik, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2009, t. 1-4.
 4. Atlas TNM, UICC, 8 edycja.
 5. Kompendium chirurgii onkologicznej, red. nauk. A. Jeziorski, współpr. red. P. Rutkowski, Gdańsk, ViaMedica, 2014.

Czasopisma zalecane polskie i obcojęzyczne (opcjonalnie)

 1. „European Journal of Surgical Oncology”. CMKP 2021

Inne źródła wiedzy

 1. Materiały ze zjazdów i konferencji naukowych, organizowanych pod patronatem PTChO.