Podstawy prawne działania konsultantów - link tutaj

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia - link tutaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia - link tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich - link tutaj