Adres strony wwwNazwa
www.mz.gov.pl   Ministerstwo Zdrowia
www.cmkp.edu.pl Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
www.cem.edu.pl Centrum Egzaminów Medycznych
www.essoweb.org European Society of Surgical Oncology
www.surgonc.org Society of Surgical Oncology
www.esmo.org European Society for Medical Oncology
www.pto.med.pl Polskie Towarzystwo Onkologiczne
www.tchp.pl Towarzystwo Chirurgów Polskich
www.ncco.org National Comprehensive Cancer Network
www.onkologia.zalecenia.med.pl Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych