Program specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny
(link do pliku do załączenia)
https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0702-2014-program-1.pdf

 

Program specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
(link do pliku do załączenia)
https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0737-program-2.pdf

 

Program specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
(link do pliku do załączenia)
https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0737-program-3.pdf

 

Program specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej
(link do pliku do załączenia)
https://old.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0737-program-4.pdf