W dniu 02.09.2021 podczas XXVII Zjazdu PTChO w Poznaniu odbyło się spotkanie Konsultanta krajowego z Konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie chirurgii onkologicznej na którym omówiono bieżącą działalność Konsultanta oraz aktualne problemy dotyczące działalności Oddziałów Chirurgii Onkologicznej w kraju.